Đơn giản, bạn có thể chọn gói phù hợp với nhu cầu.

hosting image

GIÁ TÊN MIỀN

ĐUÔI MỞ RỘNG ĐĂNG KÝ MỚI CHUYỂN VỀ BEZEL GIA HẠN
.com 275.000 vnd 275.000 vnd 299.000 vnd
.biz 390.000 vnd 350.000 vnd 410.000 vnd
.net 324.000 vnd 324.000 vnd 324.000 vnd
.info 350.000 vnd 340.000 vnd 380.000 vnd
.shop 874.000 vnd 874.000 vnd 874.000 vnd
.dev 495.000 vnd 495.000 vnd 495.000 vnd

GIÁ WEB HOSTING

SSD DATABASES DOMAIN(SUB) BANDWIDTH BACKUP $/YEAR
2 Gb 1 1 (1) Unlimited Every week 599.000 vnd
4 Gb 2 2 (4) Unlimited Every week 959.000 vnd
6 Gb 3 3 (8) Unlimited Every week 1.199.000 vnd
8 Gb 4 4 (12) Unlimited Every week 1.339.000 vnd
10 Gb 6 5 (16) Unlimited Every week 1.799.000 vnd

GIÁ MAIL HOSTING

SSD EMAIL DOMAIN SETUP BACKUP $/YEAR
5 Gb 2 1 Free Every week 319.000 vnd
10 Gb 5 1 Free Every week 639.000 vnd
20 Gb 10 2 Free Every week 1.279.000 vnd
30 Gb 15 2 Free Every week 1.919.000 vnd
40 Gb 20 3 Free Every week 2.559.000 vnd

GIÁ CONTAINER

vCPU MEMORY SSD BANDWIDTH BACKUP $/YEAR
1 vCPU 512 Mb 10 Gb Unlimited Every week 719.000 vnd
1 vCPU 1 Gb 20 Gb Unlimited Every week 1.199.000 vnd
1 vCPU 2 Gb 20 Gb Unlimited Every week 1.559.000 vnd
1 vCPU 3 Gb 30 Gb Unlimited Every week 2.639.000 vnd
2 vCPU 2 Gb 30 Gb Unlimited Every week 2.639.000 vnd
3 vCPU 1 Gb 30 Gb Unlimited Every week 2.639.000 vnd
2 vCPU 4 Gb 40 Gb Unlimited Every week 3.599.000 vnd
4 vCPU 8 Gb 60 Gb Unlimited Every week 7.199.000 vnd

GIÁ VPS CLOUD

vCPU MEMORY SSD BANDWIDTH BACKUP $/MONTH
1 vCPU 1 Gb 20 Gb Unlimited Every week 129.000 vnd
1 vCPU 2 Gb 30 Gb Unlimited Every week 219.000 vnd
1 vCPU 3 Gb 40 Gb Unlimited Every week 329.000 vnd
2 vCPU 2 Gb 40 Gb Unlimited Every week 329.000 vnd
3 vCPU 1 Gb 40 Gb Unlimited Every week 329.000 vnd
2 vCPU 4 Gb 60 Gb Unlimited Every week 449.000 vnd
4 vCPU 8 Gb 80 Gb Unlimited Every week 899.000 vnd
6 vCPU 16 Gb 120 Gb Unlimited Every week 1.799.000 vnd
8 vCPU 32 Gb 200 Gb Unlimited Every week 3.599.000 vnd
12 vCPU 46 Gb 280 Gb Unlimited Every week 7.199.000 vnd